Ukážka práce

Ukážka práce

Zlaté krídla

Zlaté krídla

Zlaté krídla

Zlaté krídla
Klient:
Klient:
Klient:

Zlaté krídla

Zlaté krídla

Zlaté krídla

Rok:
Rok:
Rok:

2021 a 2022

2021 a 2022

2021 a 2022

Služby:
Služby:
Služby:

O cateringu

O cateringu

O cateringu

Významné ocenenia v letectve s podporou štátu

S hrdosťou sme boli súčasťou prestížneho podujatia, ktoré zdôrazňuje excelentnosť v oblasti letectva. Toto výnimočné ocenenie, pod záštitou Ministerstva vnútra a Ministerstva obrany, zdôraznilo úspechy najlepších pilotov a ich prínos pre letectvo. Na podujatí sa zúčastnili významné osobnosti vrátane predsedu vlády a predsedu parlamentu, ako aj obaja príslušní ministri, čo len zvýraznilo význam celej iniciatívy.


Technické a logistické zabezpečenie

Naša agentúra zabezpečila kompletné technické vybavenie a mobiliár potrebný pre plynulý priebeh celého večera. Ponúkli sme široký výber stolov a stoličiek, vrátane bufetových stolov, a zabezpečili sme branding servítok a ďalšieho inventáru, ktorý odrážal prestíž a tematiku večera.


Catering pre hostí

Pre viac ako 260 hostí sme poskytli exkluzívny catering, ktorý zahrnoval širokú paletu chutí a gastronomických zážitkov, pripravených tak, aby spĺňali očakávania našich významných hostí a zároveň dodržiavali najvyššie štandardy kvality a servisu.

Významné ocenenia v letectve s podporou štátu

S hrdosťou sme boli súčasťou prestížneho podujatia, ktoré zdôrazňuje excelentnosť v oblasti letectva. Toto výnimočné ocenenie, pod záštitou Ministerstva vnútra a Ministerstva obrany, zdôraznilo úspechy najlepších pilotov a ich prínos pre letectvo. Na podujatí sa zúčastnili významné osobnosti vrátane predsedu vlády a predsedu parlamentu, ako aj obaja príslušní ministri, čo len zvýraznilo význam celej iniciatívy.


Technické a logistické zabezpečenie

Naša agentúra zabezpečila kompletné technické vybavenie a mobiliár potrebný pre plynulý priebeh celého večera. Ponúkli sme široký výber stolov a stoličiek, vrátane bufetových stolov, a zabezpečili sme branding servítok a ďalšieho inventáru, ktorý odrážal prestíž a tematiku večera.


Catering pre hostí

Pre viac ako 260 hostí sme poskytli exkluzívny catering, ktorý zahrnoval širokú paletu chutí a gastronomických zážitkov, pripravených tak, aby spĺňali očakávania našich významných hostí a zároveň dodržiavali najvyššie štandardy kvality a servisu.

Významné ocenenia v letectve s podporou štátu

S hrdosťou sme boli súčasťou prestížneho podujatia, ktoré zdôrazňuje excelentnosť v oblasti letectva. Toto výnimočné ocenenie, pod záštitou Ministerstva vnútra a Ministerstva obrany, zdôraznilo úspechy najlepších pilotov a ich prínos pre letectvo. Na podujatí sa zúčastnili významné osobnosti vrátane predsedu vlády a predsedu parlamentu, ako aj obaja príslušní ministri, čo len zvýraznilo význam celej iniciatívy.


Technické a logistické zabezpečenie

Naša agentúra zabezpečila kompletné technické vybavenie a mobiliár potrebný pre plynulý priebeh celého večera. Ponúkli sme široký výber stolov a stoličiek, vrátane bufetových stolov, a zabezpečili sme branding servítok a ďalšieho inventáru, ktorý odrážal prestíž a tematiku večera.


Catering pre hostí

Pre viac ako 260 hostí sme poskytli exkluzívny catering, ktorý zahrnoval širokú paletu chutí a gastronomických zážitkov, pripravených tak, aby spĺňali očakávania našich významných hostí a zároveň dodržiavali najvyššie štandardy kvality a servisu.

Dobré jedlo a drinky?
Ozvite sa nám. 😊

Láska je tajná ingrediencia, vďaka ktorej
všetky naše jedlá chutia lepšie a magicky.

Dobré jedlo a drinky?
Ozvite sa nám. 😊

Láska je tajná ingrediencia, vďaka ktorej
všetky naše jedlá chutia lepšie a magicky.

Dobré jedlo a drinky?
Ozvite sa nám. 😊

Láska je tajná ingrediencia, vďaka ktorej
všetky naše jedlá chutia lepšie a magicky.

Dobré jedlo a drinky?
Ozvite sa nám.

Láska je tajná ingrediencia, vďaka ktorej
všetky naše jedlá chutia lepšie a magicky.

Poskytujeme profesionálny catering na mieru - oslavy, svadby, súkromné a firemné akcie či akákoľvek udalosť, ktorá si vyžaduje skvelú gastronómiu. 😊

© 2024 Empresa Catering. Všetky práva vyhradené.

Web pripravil šikovný team Rast Digital.

Poskytujeme profesionálny catering na mieru - oslavy, svadby, súkromné a firemné akcie či akákoľvek udalosť, ktorá si vyžaduje skvelú gastronómiu. 😊

© 2024 Empresa Catering. Všetky práva vyhradené.

Web pripravil šikovný team Rast Digital.