Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Úvod
Spoločnosť Empresa catering & events s. r. o., so sídlom A. Hlinku 2446/7 960 01 Zvolen, IČO: 52645860, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 37302/S (ďalej len „spoločnosť“ alebo „my“), sa zaväzuje chrániť Vaše osobné údaje. Tento dokument popisuje, ako spracúvame informácie, ktoré o Vás získame na našej webovej stránke empresacatering.sk.


Ako spracúvame Vaše osobné údaje

  1. Zhromažďovanie údajov: Pri návšteve našej webovej stránky môžeme zhromažďovať a spracovávať informácie, ako sú IP adresa, typ vášho prehliadača, časy prístupu, navštívené stránky, a to prostredníctvom cookies a podobných technológií.

  2. Použitie údajov: Zhromaždené údaje používame na zlepšenie kvality našich služieb, personalizáciu obsahu, poskytovanie reklám, ako aj pre analytické a štatistické účely.

  3. Zdieľanie údajov: Vaše osobné údaje môžeme poskytovať tretím stranám, ako sú technologickí partneri a poskytovatelia analytických služieb. Zaistíme, aby tieto strany dodržiavali prísne normy ochrany údajov.


Vaše práva

Máte právo požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie. Môžete tiež namietať voči spracovaniu Vašich údajov alebo požiadať o obmedzenie spracovania. Na všetky Vaše žiadosti budeme reagovať v zákonom stanovených lehotách.


Bezpečnosť údajov

Zaväzujeme sa k ochrane Vašich osobných údajov prostredníctvom technických a organizačných opatrení proti neoprávnenému prístupu, zmene, zničeniu alebo iným formám neoprávneného spracovania.


Zmeny v politike ochrany osobných údajov

Našu politiku ochrany osobných údajov môžeme občas aktualizovať. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky alebo e-mailom.


Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na empresa@empresacatering.sk alebo na telefónnom čísle 02/123 456 789.


Ďakujeme, že ste si vybrali Empresa Catering s.r.o.

Úvod
Spoločnosť Empresa catering & events s. r. o., so sídlom A. Hlinku 2446/7 960 01 Zvolen, IČO: 52645860, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 37302/S (ďalej len „spoločnosť“ alebo „my“), sa zaväzuje chrániť Vaše osobné údaje. Tento dokument popisuje, ako spracúvame informácie, ktoré o Vás získame na našej webovej stránke empresacatering.sk.


Ako spracúvame Vaše osobné údaje

  1. Zhromažďovanie údajov: Pri návšteve našej webovej stránky môžeme zhromažďovať a spracovávať informácie, ako sú IP adresa, typ vášho prehliadača, časy prístupu, navštívené stránky, a to prostredníctvom cookies a podobných technológií.

  2. Použitie údajov: Zhromaždené údaje používame na zlepšenie kvality našich služieb, personalizáciu obsahu, poskytovanie reklám, ako aj pre analytické a štatistické účely.

  3. Zdieľanie údajov: Vaše osobné údaje môžeme poskytovať tretím stranám, ako sú technologickí partneri a poskytovatelia analytických služieb. Zaistíme, aby tieto strany dodržiavali prísne normy ochrany údajov.


Vaše práva

Máte právo požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie. Môžete tiež namietať voči spracovaniu Vašich údajov alebo požiadať o obmedzenie spracovania. Na všetky Vaše žiadosti budeme reagovať v zákonom stanovených lehotách.


Bezpečnosť údajov

Zaväzujeme sa k ochrane Vašich osobných údajov prostredníctvom technických a organizačných opatrení proti neoprávnenému prístupu, zmene, zničeniu alebo iným formám neoprávneného spracovania.


Zmeny v politike ochrany osobných údajov

Našu politiku ochrany osobných údajov môžeme občas aktualizovať. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky alebo e-mailom.


Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na empresa@empresacatering.sk alebo na telefónnom čísle 02/123 456 789.


Ďakujeme, že ste si vybrali Empresa Catering s.r.o.

Úvod
Spoločnosť Empresa catering & events s. r. o., so sídlom A. Hlinku 2446/7 960 01 Zvolen, IČO: 52645860, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 37302/S (ďalej len „spoločnosť“ alebo „my“), sa zaväzuje chrániť Vaše osobné údaje. Tento dokument popisuje, ako spracúvame informácie, ktoré o Vás získame na našej webovej stránke empresacatering.sk.


Ako spracúvame Vaše osobné údaje

  1. Zhromažďovanie údajov: Pri návšteve našej webovej stránky môžeme zhromažďovať a spracovávať informácie, ako sú IP adresa, typ vášho prehliadača, časy prístupu, navštívené stránky, a to prostredníctvom cookies a podobných technológií.

  2. Použitie údajov: Zhromaždené údaje používame na zlepšenie kvality našich služieb, personalizáciu obsahu, poskytovanie reklám, ako aj pre analytické a štatistické účely.

  3. Zdieľanie údajov: Vaše osobné údaje môžeme poskytovať tretím stranám, ako sú technologickí partneri a poskytovatelia analytických služieb. Zaistíme, aby tieto strany dodržiavali prísne normy ochrany údajov.


Vaše práva

Máte právo požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie. Môžete tiež namietať voči spracovaniu Vašich údajov alebo požiadať o obmedzenie spracovania. Na všetky Vaše žiadosti budeme reagovať v zákonom stanovených lehotách.


Bezpečnosť údajov

Zaväzujeme sa k ochrane Vašich osobných údajov prostredníctvom technických a organizačných opatrení proti neoprávnenému prístupu, zmene, zničeniu alebo iným formám neoprávneného spracovania.


Zmeny v politike ochrany osobných údajov

Našu politiku ochrany osobných údajov môžeme občas aktualizovať. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky alebo e-mailom.


Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na empresa@empresacatering.sk alebo na telefónnom čísle 02/123 456 789.


Ďakujeme, že ste si vybrali Empresa Catering s.r.o.

Poskytujeme profesionálny catering na mieru - oslavy, svadby, súkromné a firemné akcie či akákoľvek udalosť, ktorá si vyžaduje skvelú gastronómiu. 😊

© 2024 Empresa Catering. Všetky práva vyhradené.

Web pripravil šikovný team Rast Digital.

Poskytujeme profesionálny catering na mieru - oslavy, svadby, súkromné a firemné akcie či akákoľvek udalosť, ktorá si vyžaduje skvelú gastronómiu. 😊

© 2024 Empresa Catering. Všetky práva vyhradené.

Web pripravil šikovný team Rast Digital.

Poskytujeme profesionálny catering na mieru - oslavy, svadby, súkromné a firemné akcie či akákoľvek udalosť, ktorá si vyžaduje skvelú gastronómiu. 😊

© 2024 Empresa Catering. Všetky práva vyhradené.

Web pripravil šikovný team Rast Digital.

Poskytujeme profesionálny catering na mieru - oslavy, svadby, súkromné a firemné akcie či akákoľvek udalosť, ktorá si vyžaduje skvelú gastronómiu. 😊

© 2024 Empresa Catering. Všetky práva vyhradené.

Web pripravil šikovný team Rast Digital.